Cách thay đổi Email trong Facebook

Cách thay đổi Email trong Facebook
Vì một lý do nào đó mà bạn muốn thay đổi địa chỉ Email trong Facebook. Vậy bạn sẽ phải làm như thế nào?

Để thay đổi địa chỉ email trong facebook, các bạn làm như sau:

B1: Bạn đăng nhập vào Tài khoản của mình

B2: Thiết lập tài khoản

B3: Email > Chỉnh sửa > nhập email mới

B4: Nhập Pass để xác nhận việc thay đổi email

B5: Facebook sẽ gửi cho bạn 1 đường link để xác nhận địa chỉ email mới. Vào mail mới để xác nhận thư kích hoạt

B6: Bạn lại trở lại vào Tài khoản > Thiết lập tài khoản > Email > Chỉnh sửa, choose primary email: email mới >

Lưu thay đổi, sau đó vào lại chỉnh sửa và xóa email cũ đi > ok

Chúc các bạn thành công,

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ,